STOWARZYSZENIE COLLEGIUM SUPRASLIENSE

ZAKŁAD SOCJOLOGII WIEDZY I EDUKACJI UNIWERSYTETU W BIAŁYMSTOKU

mają zaszczyty zaprosić do udziału w konferencji naukowej na temat:

Miasteczka  w wymiarze kultury materialnej

Supraśl, 6 listopada 2021

Zobacz zdjęcia
Program konferencji

Rozpoczęcie 10.00

Wręczenie Księgi Jubileuszowej Księdzu Prof. dr hab. Januszowi Mariańskiemu

z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

Sesja I 10.20-12.00

ADAM SAWICKI – Materialny wymiar kultury

KATARZYNA MAKOCKA – Metafizyka rzeczy i przestrzeni. Refleksje wokół eseju Martina Heideggera – Budować, mieszkać, myśleć

TADEUSZ SAKOWICZ – Kultura materialna zwierciadłem kultury duchowej – dynamika i ograniczenia rozwoju na przykładzie więźniów osadzonych w zakładach karnych

STANISŁAW REMISZEWSKI – Muzeum, jako transmisja kultury materialnej w małym mieście. Na przykładzie Ciechanowca

JOANNA TOMALSKA – Kolekcje sztuki na Podlasiu. Rekonesans

Przerwa 12.00-12.15

Sesja II 12.15-14.00

WITOLD PAWEŁ BURKIEWICZ – Miasteczka Podlasia, Miasteczka Europy. Opowieść o świecie Wartości

WALTER ŻELAZNY – Małe miasta wielkiej architektury, duże miasta bezładu architektonicznego i urbanistycznego

ANETTA EJDULIS – Założenia układu urbanistycznego miasta Sejny

MARLENA BRZOZOWSKA – Wśród dróg i ulic Ciechanowca (wybrane aspekty)

MAGDALENA GĄSOWSKA – Historia pewnego budynku. Kamienica przy ul. Warszawskiej 63 w Białymstoku na przełomie XIX i XX w.

Obiad 14.00-14.45

Sesja III 14.45-16.45

SŁAWOMIR PRESNAROWICZ – ZAKŁAD FOTOGRAFICZNY S. KRYŃSKI W BIAŁYMSTOKU

(najstarsze fotograficzne atelier)

MAREK RUTKOWSKI – Dostawy i kwaterunek dla wojska rosyjskiego stacjonującego w Królestwie Polskim po upadku Powstania Listopadowego

KS. ADAM SZOT – Dobra Eliasza Klimowicza (czyli proroka Ilji) w Grzybowszczyźnie Starej w posiadaniu Kościoła Rzymskokatolickiego (lata 1938-1939)

SARA KOWALCZUK-FIJAŁKOWSKA, WERONIKA KRAIŃSKA, PATRYCJA LIPSKA, MAGDALENA SULIMA – Wiatraki Sokólszczyzny jako nieodłączny element podlaskiego krajobrazu kulturowego

KAROL KAMIŃSKI – Młyn i młynarstwo w Ciechanowcu

STANISŁAW REMISZEWSKI – Ligawka – róg pasterski. Czyli fenomen rzemiosła kultury materialnej i symbolicznej Ciechanowca

Przerwa 16.45-17.00

Sesja IV 17.00-18.45

RADOSŁAW DOBROWOLSKI – Szkoła oo. bazylianów w Brześciu Litweskim

Marta Wróbel – Fabrica ecclesiae w małym mieście na przykładzie budowy kościoła w Sokółce w latach 40. XIX w.

MARTA KUPCZEWSKA – Polskie miejsca pamięci na obszarze Wileńszczyzny i Grodzieńszczyzny (wybrane przykłady)

MAŁGORZATA DZIEKOŃSKA – „Wszystko tu jest amerykańskie”. Rzecz o pensjonacie w Maniowach i o jego polskich właścicielach

IWONKA KULESZA-WORONIECKA – Świat rzeczy materialnych mieszkańców Białegostoku w XVIII w.

ANNA PODLECKA – Dewocjonalia w religijności XVII-wiecznego szlachcica w Rzeczypospolitej