Collegium Suprasliense niejednokrotnie w przeszłości współpracowało z instytucjami publicznymi tj: Książnica Podlaska, Muzeum Podlaskie, Instytut Pamięci Narodowej w Warszawie, Uniwersytet w Białymstoku, Katolicki Uniwersytet Lubelski oraz Opera i Filharmonia Podlaska Europejskie Centrum Sztuki. Stowarzyszenie przez ponad 20 lat swego istnienia zorganizowało kilkadziesiąt konferencji naukowych oraz przyczyniło się do wzrostu świadomości narodowej i wiedzy o regionie m.in. poprzez liczne wydawnictwa naukowe (26 tomów książek z cyklu „ACTA COLLEGII SUPRASLIENSIS”, 6 tomów „RAPTULARZ SUPRASKI”, 3 tomów „Colloquia Collegii Suprasliensis”, 3 tomów z cyklu „Pictuare Collegii Suprasliensis”). Ponadto dotychczasowe działania statutowe stowarzyszenia i nabyte doświadczenie są rękojmią do tego, że zakładane cele zostaną osiągnięte z najwyższą starannością i spotkają się z szerokim odbiorem społecznym.

Aby przeglądać publikacje wydane przez Collegium Suprasliense rozwiń zakładkę WYDAWNICTWA