Kilka słów o ochronie prywatności

Stowarzyszenie Kulturalne Collegium Suprasliense podchodzi priorytetowo do kwestii związanych z bezpieczeństwem informacji i przetwarzaniem danych osobowych swoich Partnerów. Dlatego robimy wszystko, aby przyjęte przez nas rozwiązania odpowiadały najwyższym aktualnym standardom bezpieczeństwa informacji, a proces przetwarzania danych odbywał się zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (RODO). 

W celu zapewnienia jak największej transparentności procesu przetwarzania Państwa danych osobowych, zgodnie z art. 13 RODO przekazujemy Państwu najważniejsze informacje związane ze stosowanymi zasadami zapewnienia prywatności.

Administrator

Administratorem Państwa danych osobowych jest Stowarzyszenie Kulturalne Collegium Suprasliense z siedzibą przy ulicy ul. Dolnej 34 16-030 Supraśl.

Możecie się Państwo z nami kontaktować pisząc na adres poczty elektronicznej suprasliense@gmail.com

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Państwa dane osobowe:
  1. realizacji umowy oraz kontaktu związanego z realizacją umowy (art. 6 ust. 1 b RODO).
  2. realizacji obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 c RODO), w tym: wystawianie i przechowywania faktur.
    Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i realizacji umowy oraz kontaktu związanego z realizacją umowy. Konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości zawarcia i wykonania umowy.
  3. realizacji prawnie uzasadnionego interesu Stowarzyszenia Kulturalnego Collegium Suprasliense polegającego na udzielanie odpowiedzi na Państwa pytania.
    Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne do udzielenia odpowiedzi. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udzielenia odpowiedzi na udzielone pytanie.
Komu możemy udostępnić Państwa dane osobowe

Państwa dane osobowe w zależności od potrzeb mogą być udostępniane:

– osoby przez nas upoważnione do przetwarzania Państwa danych osobowych,
– dostawcy usług pocztowych i kurierskich,
– dostawcy usług IT, w tym hosting poczty elektronicznej, platformy do wystawiania faktur,
– firmy świadczące usługi marketingowe,
– podmiotom świadczącym usługi rachunkowości,
– obsługa prawna administratora,
– banki,
– podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.

Okres przez jaki przetwarzamy dane osobowe

W zależności od celu przetwarzania Państwa danych osobowych będą one przetwarzane:
– przez czas obowiązywania umowy oraz przez czas określony w przepisach prawa związany z zobowiązaniami podatkowymi. W przypadku, gdy dane będą niezbędne do obrony/dochodzenia roszczeń okres przetwarzania danych osobowych zostanie przedłużony o okres przedawnienia roszczeń,
– do czasu wycofania zgody

Przysługujące Państwu prawa

W zależności od celu przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:
– dostępu do treści swoich danych,
– sprostowania danych,
– usunięcia danych,
– ograniczenia przetwarzania danych,
– przenoszenia danych.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Gdy uznacie Państwo, że przetwarzanie przez nas danych osobowych narusza powszechnie obowiązujące przepisy w tym zakresie, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Urząd Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa
tel. 22 531-03-00
https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie

Dotyczące Państwa dane osobowe, zebrane w powyżej określonych celach, nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22.