W 2010 w Kopnej Górze odkryto zbiorową mogiłę 56 powstańców listopadowych poległych w 1831 roku; przeprowadzono ich ekshumację i zaplanowano utworzenie niewielkiego mauzoleum. 4 października 2010 Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa odmówiła wsparcia planów budowy mauzoleum, pisząc do realizatora projektu, Stowarzyszenia Collegium Suprasliense, iż „tworzenie tego typu fikcyjnego cmentarzyka jest całkowicie nieuzasadnione i niepotrzebnie zwiększa koszty realizacji projektu”. W późniejszym okresie Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa zgodziła się dofinansować budowę mauzoleum kwotą 100 tys. zł; kolejne 100 tys. zł wyasygnowała gmina Supraśl. Główną projektantką Mauzoleum była Jadwiga Szczykowska-Załęska. 15 września 2013 r. w mauzoleum, z udziałem m.in. ambasadorów Litwy w Polsce i Polski w Wilnie, zostały złożone szczątki 46 powstańców listopadowych, podkomendnych pułkownika Józefa Zaliwskiego, poległych w bitwie pod Sokołdą 7 lipca 1831 r.

Zobacz relację video przygotowaną TVP Białystok