Historia

Stowarzyszenie Kulturalne Collegium Suprasliense powstało w roku 2000 i w swojej ponad dwudziestoletniej historii działalności skupia się między innymi na realizacji projektów popularnonaukowych tworzonych w głównej mierze z myślą o potrzebach lokalnych społeczności. W ramach realizacji podstawowych zadań stowarzyszenie zorganizowało ponad 20 konferencji naukowych i wydało ponad 50 książek. Ponadto prowadzi szerokie działania naukowe i popularyzatorskie w zakresie zachowania wartości historycznych i naukowych. W ramach działalności Stowarzyszenia doszło do odkrycia mogił powstańczych w Kopnej Górze oraz wybudowaniu tam cmentarza upamiętniającego tragiczne wydarzenia z XIX wieku. Stowarzyszenie zainicjowało prace naukowe nad Supraskim Systemem Wodnym i przyczyniło się do wpisania go do rejestru zabytków hydrotechnicznych. Imponujące są zbiory archiwalne, gromadzone przez lata przez Stowarzyszenie. Materiały te stanowią bezcenne i unikalne źródło wiedzy o miejscowej historii.

Misja

Celem Collegium Suprasliense jest ochrona i popularyzacja dziedzictwa kulturowego Gminy Supraśl, Podlasia oraz Kresów Wschodnich. Współudział w ochronie zabytków i miejsc pamięci narodowej. Koncentrujemy się także na działalności badawczej i wydawniczej.

Zarząd

Prezes: Mariusz Andrzej Zemło

Wiceprezes: Marek Tołoczko

Wiceprezes: Blanka Eliza Jesionkowska Krygier

Sekretarz: Stanisława Gabriela Szypluk

Skarbnik: Małgorzata Piekutowska